Hoornaar

Wat zijn hoornaars?

Hoornaars of paardenwespen behoren tot dezelfde familie als de wespen maar zijn een stuk groter.

Vooral de Europese Hoornaar heeft een indrukwekkende verschijning (soms 4cm lang). Nochthans is die veel minder agressief en irritant dan de wesp. Hij zal zelden steken, enkel wanneer hij zich bedreigd voelt zoals de honingbij…. Europese hoornaars zijn zelfs nuttige dieren, ze zorgen ervoor dat in hun omgeving de Aziatische hoornaar verjaagd zal worden. Europese hoornaars is een inheemse soort en kan men naast hun grootte ook herkennen aan hun roodbruine kleur.

De Aziatische hoornaar is een exotische soort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen via een bonsai-kwekerij in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Eén Aziatische hoornaar kan makkelijk een heel bijennest uitmoorden. Hij staat op de lijst van de te vernietigen insecten.

Nesten van de Aziatische hoornaar kan je melden via deze link.