Project Red de wesp

Zoals eerder vermeld op deze website is de wesp een nuttig dier. Daar ik jaarlijks vele nesten moet verdelgen omdat deze een gevaar kunnen vormen of hinderlijk zijn, probeer ik de wespennesten die gemakkelijk te verwijderen zijn, bv een vrij hangende nest op zolder, te verplaatsen ipv te verdelgen.

Zo hebben er in 2023 een 16 tal nesten een nieuwe locatie gekregen. Hiervoor werk ik samen met oa de pluktuin in Oetingen. Daar is een nest geplaatst die, naast zijn gebruikelijke functie nl het beperken van het aantal insecten in de buurt, ook gediend heeft als studiemateriaal. Voor volgend jaar is er reeds een plaatsje gereserveerd bij La Bergerie in Bever.

Gezien het grote aantal nesten die verplaast kan worden tijdens 1 seizoen ben ik steeds op zoek naar locaties waar ze terecht kunnen!