Nuttige Weetjes

Hoe herken ik een wespennest?

Wespennesten zijn gemaakt van plantenvezels en/of droog hout. Men zou het kunnen vergelijken met fijne laagjes papier of karton.

De wesp herkennen we aan de “wespentaille”. Dit is de versmalling in het midden van het lijf. Ook is ze nauwelijks behaard in tegenstelling tot de bij of hommel.

Waar gaan we wespennesten terug vinden?

De wespenkoningin zal in april op zoek gaan naar een droge en als het kan warme plaats om haar nest te bouwen. Daarom zullen we die vooral terug vinden in zolders, spouwmuren, schoorstenen, kippenhokken, bergingen, enz. Ook in de grond of in een boom in de tuin kunnen we de nesten terug vinden.

Vanaf wanneer kunnen we een wespennest tegen komen?

Tegen de winter sterven alle wespen uitgezonderd de bevruchtte koningin. Deze zal rond april (afhankelijk van de temperaturen) ontwaken uit haar winterslaap en beginnen aan het bouwen van een nest en het leggen van bevruchtte eitjes. Rond half mei verpoppen de eerste larven tot werksters. Deze werksters zullen verdere uitbouw van het nest en het voeden van de larven op zich nemen. De koningin zal op dat moment zich enkel nog toespitsen op het leggen van eitjes. De verdere uitbouw van het nest gaat gans de zomer door. Een volgroeide wespennest zal +/- 5000 wespen bevatten. Naar het einde van de zomer zal de koninging minder en minder eitjes leggen en uiteindelijk stoppen. Uit de laatste larven komen de nieuwe koninginnen en de mannetjes welke zullen instaan voor de bevruchting van de koninginnen.

Wanneer zijn wespen agressief?

Wespen gaan aanvallen wanneer ze zich bedreigd voelen. Dwz, wanneer men te dicht bij het nest komt, dan zullen we het geweten hebben. Anders dan bij bijen die enkel steken bij bedreiging van het nest zullen wespen ook aanvallen zonder dat we ons dicht bij het nest bevinden. Dat is vooral het geval naar het einde van de zomer. Wespen gaan gedurende de zomer geen voedselvooraad aanleggen zoals de bijen dat doen maar voeden zich aan de zoete braakstof van hun larven. Daar naar het einde van de zomer er minder en minder larven zijn, geraken de wespen niet meer aan voldoende eten binnen de nest en gaan dus op zoek naar zoete stoffen buiten het nest. Op dat moment komen onze zoete dranken, overrijp fruit, e.d. in het vizier. In deze periode worden de mensen dan ook het meest gestoken!

Zijn wespen nuttig?

Wespen zijn heel nuttige dieren! Doordat het vleeseters zijn, vangen ze enorm veel insecten. Vaak zitten deze insecten tussen onze groenten in de tuin. Ze vangen ook de voor ons vervelende huisvliegen. Wespen zijn eigenlijk bedreven in het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten.

DUS: indien de nest niet hinderlijk is, heeft u en de natuur er alle belang bij dat hij niet verwijderd wordt!

Wesp met lunch voor de larven